Estás en: > Inici > Concurs públic

ACTIVITAT DE CONTRACTACIÓ DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA

 

Avis suspensió terminis administratius en virtut Reial decret 463/2020

 

L'article 53 del Text Refós de la Llei de Contractes (TRLCSP), R. D. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, establix que, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, i sense perjuí de la utilització d'altres mitjans de publicitat, els òrgans de contractació difondran, a través d'Internet, el seu perfil del contractant. 

Els interessats a participar o conéixer l'activitat contractual de Turisme Comunitat Valenciana relativa a concursos, poden fer-ho a través de dos enllaços seguint les INDICACIONS ESPECÍFIQUES PER A CADA PLATAFORMA:

Plataforma de Contractació del Perfil del Contractant

El perfil del contractant inclou dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a les mateixes, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general, com a punts de contacte i mitjans de comunicació que poden utilitzar-se per a relacionar-se amb l'òrgan de contractació. En tot cas, es publica en el perfil del contractant l'adjudicació dels contractes.

  • S'accedix a través del portal de la Generalitat Valenciana http://www.gva.es.
  • En el menú Destaquem, es troba l'accés directe a la Plataforma de Contractació del Perfil del Contractant. Enllaç amb e lPerfil del Contractant
  • Els interessats, per mitjà del menú desplegable Institucions, i a través de Generalitat Valenciana, podran triar una Entitat Adjudicadora entre Presidència de la Generalitat i Turisme Comunitat Valenciana, segons siga l'entitat que adjudique el concurs.
  • Per a tindre accés a la descàrrega de plecs i la resta de documentació, és obligatori que les empreses es registren en el Perfil del Contractant.
  • Per a accedir a la descàrrega de plecs es deu marcar el “chek” ofertes vigents.

 

Plataforma de Contractació de l'Estat

Accés Directe a través de l'enllace següent: Turisme Comunitat Valenciana en la plataforma de contractació de l'Estat

En la part superior d'eixa pantalla, en el menú “Licitacions” apareixeran tots els expedients publicats per Turisme Comunitat Valencianame, per a accedir a la informació de cada expedient de contractació només cal fer doble clic damunt del número d'expedient de contractació, per a accedir a l'anunci de licitació amb els plecs i dades de cada licitació.

 

Lugar:

  • Registre General de Turisme Comunitat Valenciana - C/ De la Democràcia, 77 - Ciudat Administrativa 9 d'Octubre- Torre 2 planta 2 - 46018 València
Compartir

Twitter

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana