Estás en: > Inici > Consellería > Organigrama

¿Qui som?: organització i organigrama

Segons l'article 12.1 de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº8313 de 08.06.2018), l’Agència Valenciana del Turisme, entitat de dret públic de les previstes en l’article 2.3.a.3.r i article 3.1.c, pertanyent al sector públic instrumental i integrat en el sector públic administratiu, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, es denominarà Turisme Comunitat Valenciana.

Turisme Comunitat Valenciana conforma l’ens públic de la Generalitat a qui correspon el foment i l’execució de la política turística de la Comunitat Valenciana. Queda adscrit al departament del Consell amb competències en matèria de turisme en els termes que reglamentàriament es determinen.

 

Compartir

Twitter

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana