Estás en: > Inici > Planificació Turística

Best Tourism Villages

L'Organització Mundial del Turisme (OMT) ha llançat la 2a edició de la iniciativa “Best Tourism Villages”, iniciativa que té per objecte reconéixer a aquells municipis que siguen un exemple notable de destí rural amb béns culturals i naturals reconeguts, que preserven i promoguen els valors dels seus productes i la forma de vida rural, i que tinguen un compromís clar amb la sostenibilitat en tots els seus vessants –econòmica, social i ambiental–, amb l'objectiu fonamental de convertir el turisme en un dels motors del seu desenvolupament i el benestar de la població resident.
 
En el següent enllaç https://www.unwto.org/es/news/abierto-el-de-candidaturas-a-best-tourism-villages-by-unwto-2022 té informació bàsica sobre la iniciativa “Best Tourism Villages
 
Aquells municipis de la Comunitat Valenciana que desitgen presentar la seua sol·licitud de participació dins del termini establit a aquest efecte, això és, fins al 10 (inclòs) de juny de 2022, haurà d'enviar el formulari de sol·licitud degudament emplenat (disponible en enllaços relacionats) i signat a la següent adreça de correu electrònic competitivitat_turisme@turismecv.es
 
Després de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, Turisme procedirà a la valoració i posterior remissió d'aquestes a la Subdirecció General de Cooperació i Competitivitat Turística de la Secretaria d'Estat de Turisme, òrgan elevarà a la OMT aquelles que, a nivell nacional, millor s'adeqüen a les bases de la convocatòria.
 
 

Compartir

Twitter

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana