Estás en: > Inici > Planificació Turística

2022 Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTDs)

Què és una destinació turística?
Segons la definició de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), una destinació turística és un espai físic, amb o sense una delimitació de caràcter administratiu o analític, on un visitant pot pernoctar. És una agrupació (en una mateixa ubicació) de productes i serveis, i activitats i experiències, a la cadena de valor del turisme, i una unitat bàsica d'anàlisi del sector. Una destinació incorpora diferents agents i pot estendre xarxes fins a formar destinacions de més magnitud. És, a més, immaterial, amb una imatge i una identitat que poden influir en la seua competitivitat al mercat. Els principis de sostenibilitat fan referència als aspectes mediambiental, socioeconòmic i territorial del desenvolupament turístic, i s'ha d'establir un equilibri adequat entre aquestes tres dimensions per garantir la sostenibilitat a llarg termini.
 
El Programa de Plans de Sostenibilitat Turística a Destinacions, l'instrument principal d'intervenció de l'Administració turística espanyola liderat per la Secretaria d'Estat de Turisme per impulsar la transformació de les destinacions turístiques espanyoles cap a la sostenibilitat. Aquest Pla està finançat amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i hi participen les comunitats autònomes i entitats locals amb projectes que siguen seleccionats per obtenir aquest cofinançament. L'objectiu del programa és avançar cap a la transformació de les destinacions turístiques cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial.
 
Hi ha dues vies d'accés a aquest Programa en funció de la procedència del finançament:
  • Programa Ordinari: participen els tres nivells de l’administració: Estat (Secretaria d’Estat de Turisme), autonòmica (Generalitat Valenciana, a través de Turisme Comunitat Valenciana) i l’entitat local.
  • Programa Extraordinari: Finançament al 100% procedent de fons europeus Next Generation EU. Està integrat per Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTDs), liderats per entitats locals i per Actuacions de Cohesió entre Destinacions (ACDs), liderades per les Comunitats Autònomes.

Compartir

Twitter

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana