Estás en: > Inici > Tramitació Online

INFORMACIÓ PROCEDIMENTS ELECTRÒNICS DE TURISME

AJUDES

TRÀMITS D’EMPRESES TURÍSTIQUES

INSPECCIÓ

GUIA DE TURISME

Declaracions interés turístic 

Obtenció electrònica del certificat de retencions i d'ingressos a compte de l'IRPF practicats per Turisme Comunitat Valenciana corresponent a rendiments d'ACTIVITATS PROFESSIONALS.

Sol·licitud de participació en el programa de la XARXA TOURIST INFO.

Sol·licitud d'AUTORITZACIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS dependents de Turisme Comunitat Valenciana.

Subvencions de Turisme Comunitat Valenciana en règim de concessió directa a entitats i associacions establits com a beneficiaris en les LÍNIES de SUBVENCIÓ NOMINATIVA de les previstes en la Llei 8/2021, mitjantçant RESOLUCIÓ o, si escau, CONVENI. 

Sol·licitud d'inscripció en el PROGRAMA BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA.

 

ACCESSOS GENERALS

El tràmit Z (tràmit electrònic general) sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediment que es fan servir EXCLUSIVAMENT quan NO n'existisca TRÀMIT específic en la Seu electrònica.

Tràmit Z de de Turisme Comunitat Valenciana.

Tràmit Z de la Direcció General de Turisme

Accediu en la Seu Electrònica de la Generalitat al llistat de tràmits ací

 

Per a accedir a les notificacions telemàtiques:

1. Accediu a la Meua àrea personal.

2. Llegiu la notificació enviada.

3. En cas d'haver de subsanar/d'esmenar un expedient (no resolt, ni arxivat):

FAQ: Com JUSTIFICAR el GASTO en les AJUDES de TCV a EMPRESES

FAQ: Com JUSTIFICAR el GASTO en les AJUDES a ENTITATS LOCALS

 

Accediu a la informació de TRÀMITS (electrònics i no electrònics) de Turisme Comunitat Valenciana ací

Accediu a la VERIFICACIÓ DE DOCUMENTS (CSV) ací

Accediu a la SEU ELECTRÒNICA de la Generalitat ací

 

Compartir

Twitter

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana