Estás en: > Inici > Tramitació > Protecció contra incendis

Protecció contra incendis

Quadre explicatiu d'aplicació de la normativa

FINS AL 28 DE MARÇ DEL 2006

* S'aplica la CPI96 als projectes amb llicència d'obres sol·licitada fins al 28 de març del 2006 i sempre que una vegada concedida la llicència les obres s'hagen iniciat en els tres mesos següents.

DEL 29 DE MARÇ DEL 2006 AL 29 DE SETEMBRE DEL 2006

* Es pot optar per aplicar o el C o la CPI96.

* Si s'opta per aplicar la CPI96 han de concórrer les circumstàncies següents:
a) Que s'haja sol·licitat llicència d'obres en l'esmentat període.
b) Que una vegada concedida la dita llicència les obres s'inicien en els tres mesos següents.

En el cas que no es complisquen les condicions descrites amb anterioritat, obligatòriament s'aplica el C.

DEL 30 DE SETEMBRE DEL 2006 D'ARA EN AVANT

* S'aplica obligatòriament el C.

 

Twitter

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana