Estás en: > Inici > Tramitació > Empresa turística

Procedimients d'habitatges d'ús turístic

Procediments d'habitatges d'ús turístic
IMPORTANT: des de l'entrada en vigor de la Llei 15/2018, s'ha d'acreditar que l'habitatge d'ús turístic disposa de l'informe favorable de compatibilitat urbanística emés per l'ajuntament en el qual radica l'habitatge que pretén ser d'ús turístic, l'informe favorable de compatibilitat ha de tindre un codi segur de verificació (CSV) que permeta la verificació de la integritat i autenticitat de documents electrònics, així com l'obtenció de còpies electròniques d'aquests.
 
Així mateix des de l'entrada en vigor del Decret 10/2021, de 22 gener, del Reglament Regulador de l'allotjament turístic, la presentació de la declaració responsable només es realitzarà de manera telemàtica amb signatura digital, tant per a les persones físiques com jurídiques.
 
A.   INSCRIPCIÓ D'1 A 4 HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC
 
SI LA FIRMA DIGITAL ES DEL REPRESENTANT DEU UTILITZAR TRÀMIT C
  • Es podran tramitar altes, modificacions i baixes de fins a quatre habitatges d'ús turístic mitjançant AUTO REGISTRE.
  • En cas d'inscripció d'habitatge d'ús turístic, una vegada comprovada la sol·licitud i, en cas de ser necessària, la documentació aportada, es procedirà a la inscripció de l'habitatge en el Registre de Turisme.
  • Tant en el cas que l'habitatge siga inscrit en el Registre de Turisme com en el cas que es denegue la sol·licitud d'inscripció, la persona sol·licitant rebrà la notificació en la seua carpeta ciutadana de la Generalitat.
 
Excepcions a les altes i modificacions per AUTO REGISTRE (utilitzar tràmit B):
- CANVIS DE TITULAR.
- CERTIFICAT DIGITAL DE REPRESENTANT
 
B.   INSCRIPCIÓ DE 5 O MÉS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC
 
- Inscripció de cinc o més habitatges, qui les gestione haurà d'inscriure's en el Registre com a empresa gestora: normativa, procediment i declaració responsable disponible en el següent enllaç.
-Una vegada registrades com a empresa gestora, podran utilitzar l'aplicació EE-AT-iper a la tramitació de les altes, modificacions i baixes.
 
C.   CANVI DE TITULAR DE HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC O INSCRIPCIÓ MITJANTÇANT FIRMA DIGITAL DE REPRESENTANT
 
Podran tramitar les altes, modificacions o baixes a través del següent enllaç.
 

 

Compartir

Twitter

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana